„Солти“ ЕООД предлага различни видове указателни табели и знаци:
– Табели предпазни за ел. уреди;
– Табели за категоризация на обекти;
– Предупреждаващи знаци;
– Забраняващи знаци;
– Задължаващи знаци;
– Знаци за противопожарно оборудване;
– Знаци за аварийни изходи и първа помощ;
– План за евакуация
– Други табели и знаци.

Забележка:
1. Л – стикер (PVC фолио)
2. М – алуминиева подложка
3. П – полистирол
4. Всички знаци за аварийни изходи и противопожарно оборудване се изпълняват и от фосфоресциращо фолио.
5. М78, М79 – поцинкована ламарина, прахово боядисана
6. ЕЛ1 – ЕЛ29, Б1, Б2 – полистирол
7. Мащаб 1:10
8. Изпълняват се и нестандартни поръчки

Задължаващи знаци

Забраняващи знаци

Знаци за противопожарно оборудване

Знаци за аварийни изходи и първа помощ

Предупреждаващи знаци

Табели предпазни за ел. уреди

План за евакуация