Трипътен разклонител със сферични кранове

Трипътен разклонител с ръкохватки

Водосъбирател