Предназначение – за окачване на носими пожарогасители и обозначаване на местоположението им в съответствие със схемите за евакуация. Използват се най-често където пожарогасителите не могат да се монтират на стена или колона.

Материали – изработена е от стоманена тръба.

Цвят – червен по RAL, прахово боядисан.

Конструкция – Стойката е изработена така, че в нея да може да се разположи един или два носими пожарогасители.  Състои се от ромбоидна основа и вертикална част с окачалка за пожарогасители, разположена на височина 250 mm от основата. На върха стойката завършва с планка за стикер на пожарогасител. Височината на стойката е 1100 mm.