Лицензия на Център за професионално обучение №201212981

от Национална агенция за професионално образувание и обучение

Виж Сертификата

Разрешение № 663/05.06.2017

За осъществяване следните дейности по чл. 129, ал. 2, т.1 -5 от ЗМВР “Поддържане и обслужване на противопожарни системи и съоръжения” на територията на цялата страна.

Виж Сертификата

Разрешение № 664/05.06.2017

За осъществяване следните дейности по чл. 129, ал. 2, т.1 -5 от ЗМВР “Сервизно обслужване на противопожарни уреди” на територията на цялата страна.

Виж Сертификата

Разрешение № 987/07.02.2019

За осъществяване следните дейности по чл. 129, ал. 2, т.1 от ЗМВР “Противопожарно обезопасяване и провеждане на превантивни и организационни мероприятия за осигуряване на пожарната безопасност в обекти” на територията на цялата страна.

Виж Сертификата