За нас

Политика по качеството

Сертификати

Референции

Обекти

Галерия

Другите за нас:

“… Демонстрираните професионализъм, отговорност и точност показват, че Солти ЕООД е коректен и надежден изпълнител…”

Командир на военоморските сили,
Контраадмирал Румен Николов

Виж Референцията

“… Потенциалът на Солти ЕООД е в състояние да задоволи нуждите от
противопожарно оборудване и неговата поддръжка, както на малки, така и на големи
фирми. Това се дължи на висококвалифициран и опитен персонал, гъвкави цени на
пазара, коректност и лоялност към партньорите си …”

Министерство на труда и социалната политика.
Агенция за социално подпомагане

Янита Манолова
Изпълнителен директор

Виж Референцията

“… През времето на съвместната ни работа със Солти ЕООД ние с увереност можем да потвърдим коректността, лоялността и надежността на цялата гама
противопожарни съоръжения и инсталации, които ползваме, както при абонаментна
поддръжка, така и при своевременна доставка …”

Мобилтел ЕАД

Чавдар Георгиев
Дирекция “Операции”

Виж Референцията

“… искаме да ви уверим, че Вашата бъдеща работа с фирма Солти ЕООД ще прерасне в
ползотворно и дългогодишно сътрудничество…”

Фирма Имсти ЕООД

Христо Христов
управител

Виж Референцията

“… Коректност, надежност и спазване на срокове, това са стожерите, върху които
Солти ЕООД залага и през годините постига утвърждаването си на пазара…”

Фирма Нуртс АД

Виж Референцията