Противопожарно оборудване

Солти ЕООД извършва внос и търговия на широка гама противопожарна техника и оборудване – пожарни шлангове; пожарни кранове, струйници, разклонители, щорцови съединители и променители; пожарни касети, табла и аптечки; пожарни хидранти и водовземателни стойки; стълби; пожарни одеяла; противопожарно оборудване за пяна; противопожарно оборудване за прах; лафетни струйници (монитори).