Продукти

Солти ЕООД е специализирана във вноса и търговията на широка гама продукти, свързани с пожарната безопасност: всички видове пожарогасители – носими и возими; пожарни шлангове; пожарогасителни прахове и пенообразуватели; пожарни кранове, струйници, разклонители, щорцови съединители и променители; пожарни касети, табла и аптечки; пожарни хидранти и водовземателни стойки; стълби; пожарни одеяла; противопожарно оборудване за пяна; противопожарно оборудване за прах; лафетни струйници (монитори); всички необходими компоненти за изграждане на пожарогасителни и пожароизвестителни системи; евакуационно осветление; продукти за пасивна пожарна защита; димни люкове и пожарни завеси; пожарозащитни средства, облекло и екипировки за пожарникари; лични предпазни средства; всички видове указателни табели и знаци; комплекти за оборудване на МПС; оборудване за сервиз на пожарогасители и нафтови стопанства; аварийна маркировка и сигнализация; вентили за индустриални газове; вентилатори за отдимяване; метални и стъклени, еднокрили и двукрили пожарни врати и аксесоари и много други.