08-09 юни 2017 г.

Проведено обучение на отговорници по пожарна безопасност

На 8 и 9 юни 2017 г. в Центъра за професионално обучение към „Солти“ ЕООД гр. София преподаватели от Академията на МВР и специалисти от „Солти“ ЕООД проведоха обучение на отговорници по пожарна безопасност.

Обучението включваше теоритична и практическа части и се проведе съгласно: Наредба № 8121з-647 от 01.10.2014 г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите и Наредба № РД-07-2 от 16.12.2009 г.

Всеки участник, завършил курса, получи поименно Удостоверение за преминал специално обучение – Отговорник по пожарна безопасност.

За повече информация, относно провежданите курсовете: http://solti.bg

IMG_1574    IMG_1571

 

IMG_1579    IMG_1588