Проведено обучение в БИМ и Патентно ведомство

Проведено обучение в Български институт по метрология към Министерство на икономиката и Патентно ведомство на Република България

 

На 13 май 2016 г. в гр. София специалисти от „Солти“ ЕООД проведоха учебна евакуация и обучение за действия със средства за първоначално пожарогасене на служителите от Българсти институт по метрология и Патентно ведомство на Република България.

Служителите от двете ведомства бяха запознати с основните практики за безопасност на работното място, действия при инциденти и евакуация, видовете средства за пожарогасене и начини на работа и действие с тях. Бяха демонстрирани методи за гасене на пожарни огнища, при което обучаваните на практика взеха участие в процеса на задействане на носими пожарогасители и гасене на възникнал „пожар“.

20160513_163013 - Copy

20160513_163226-1 - Copy 20160513_163355 - Copy