Принудително отвеждане на дим и топлина

1503241501110_effc_pso_ta_021503241810100_effc_pso_tcv_hp_01 1503241750100_effc_pso_tc_01 1503241750110_effc_pso_tcv_01  1503241810130_effc_pso_tcv_hp_04