Димните люкове са автоматични димоотвеждащи устройства. Основната им функция е да извеждат дим, горивни газове и топлинна енергия от затворени пространства (производствени халета, складови помещения, обществени съоръжения и др.) към външната страна на сградите, за да защитят човешки живот и имущество. Солти ЕООД извършва внос, продажба и монтаж на димни люкове. Те отговарят на Регламент (ЕС) № 305/2011, снабдени с CE маркировка, тествани и сертифицирани съгласно стандарта EN 12101-2 от нотифициран орган и притежават всички необходими документи и сертификати, изисквани от българското законодателство, за използването им на територията на Република България.

Димни люкове

Предлагат се в широка гама от размери и са подходящи за всякакъв вид покриви. Активират се посредством сгъстен газ. Отварянето е осигурено дори при най-критичните условия на сняг и вятър, с ъгъл от 160°. Затварянето в две точки прави устройството стабилно и гарантирана срещу случайно отваряне. Може да се интегрират с традиционно електрическо отварящо устройство за нуждите на обмен на въздух, като по този начин се задоволяват и изискванията за осветление и вентилация на помещенията.

solti
solti
solti
solti
solti
solti

Автоматично устройство за дистанционно отваряне

Приточни отвори

solti
solti

Вентилатори за отвеждане на дим и топлина

solti
solti
solti

Димоотвеждащ вентилатор за гаражи и подземни паркинги

Пожарни завеси за сцени

solti
solti
solti