Принудително отвеждане на дим и топлина

Солти ЕООД извършва внос, търговия и монтаж на апаратура за принудително отвеждане на дим и топлина.

Апаратурата отговаря на всички европейски норми и притежава всички необходими документи и сертификати, изисквани от българското законодателство, за използването им на територията на Република България.

1503241501110_effc_pso_ta_021503241810100_effc_pso_tcv_hp_01 1503241750100_effc_pso_tc_01 1503241750110_effc_pso_tcv_01  1503241810130_effc_pso_tcv_hp_04