ПРЕДСТОЯЩО ОБУЧЕНИЕ НА ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА, РАБОТЕЩИ СЪС СТАЦИОНАРНИ ПРОТИВОПОЖАРНИ СИСТЕМИ И ПОЖАРОГАСИТЕЛИ, СЪДЪРЖАЩИ ФЛУОРИРАНИ ПАРНИКОВИ ГАЗОВЕ

Pokana_FPG

За момента магазин е за тестване, няма да се приемат поръчки. Отмяна