ПРЕДСТОЯЩО ОБУЧЕНИЕ НА ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА, РАБОТЕЩИ СЪС СТАЦИОНАРНИ ПРОТИВОПОЖАРНИ СИСТЕМИ И ПОЖАРОГАСИТЕЛИ, СЪДЪРЖАЩИ ФЛУОРИРАНИ ПАРНИКОВИ ГАЗОВЕ

Pokana_FPG