„Солти” ЕООД изработва специализирано пожарно оборудване по заявки на клиентите след предварително уточняване на параметрите и съобразно наличната производствена база.