Пожарогасител с въглероден диоксид 2 kg „СОЛТИ”,  тип CO2C

Описание: Всеки пожарогасител е зареден с гасителен агент CO2. Състои се от стоманен корпус, задействащо устройство, вентил с предпазен клапан, маркуч със снегообразувател, етикет, предпазно устройство, предпазен елемент и стойка.

Заредено количество въглероден диоксид: 2 kg +0-5%

Температурен диапазон: -30°C до +60°C

Обща маса: 6,38 kg

Размери /височина/диаметър/: 515 mm /105 mm

Категория пожари /гасителна ефективност/: 34В С solti

Страна производител: Китай.

Съответствие с: БДС EN 3.

Предназначение: За гасене на пожари в начален стадии на горими течности, горими газове и ел. съоръжения под напрежение до 1000V.

Приложение: За оборудване на сгради (жилищни, обществени, търговски, производствени, селскостопански и др.), съоръжения, инсталации, транспортни средства и др.

Принцип на действие на пожарогасителя: при отваряне на вентила чрез задействащото устройство се освобождава предварително създаденото налягане изтласква се гасителният агент и с помощта на снегообразувателя се насочва към огнището на пожара.

Опаковка и съхранение: Пожарогасителят се опакова единично и се съхранява в сухи и проветриви помещения, защитени от пряка слънчева светлина, при температура от – 30º до +60ºС.

Техническо обслужване: Масата на гасителния агент трябва да бъде не по-малко от 90% от неговата маса при първоначално зареждане. Ако масата е по-малко то 90%, се извършва презареждане.

Периодично, но не по-рядко от 12 месеца, както и в случай на необходимост, трябва да се извърши техническо обслужване. Проверката, ремонтът и презареждането на пожарогасителя се извършва в специализирани сервизи или в завода производител, при стриктно спазване на изискванията СД ISO/TS 11602-2.