Пожарогасител с въглероден диоксид Солти 5 / тип CO5C