Пожарогасител с въглероден диоксид Солти 2 / тип CO2C