Пожарогасител на водна основа 9L „СОЛТИ”, тип WT-9

Описание: Всеки пожарогасител е зареден и е постоянно под налягане. Състои се от стоманен корпус, гасителен агент, изтласкващ газ, задействащо устройство, вентил с предпазен клапан, манометър, струйник, етикет, предпазно устройство, предпазен елемент и стойка.

Заредено количество вода: 9 L +0-5%

Изтласкващ газ: азот.

Температурен диапазон: +5°C до +60°C

Работно налягане (при 20̊С): 14 bar

Обща маса: 14,2 kg

Размери /височина/диаметър/: 590 mm /182 mm

Категория пожари /гасителна ефективност/: 21A

Страна производител: Китай.

Съответствие с: БДС EN 3. solti

Предназначение: За гасене на пожари в начален стадии на горими твърди материали.

Приложение: За оборудване на сгради (жилищни, обществени, търговски, производствени, селскостопански и др.), съоръжения, транспортни машини и др.

Принцип на действие на пожарогасителя: при отваряне на вентила чрез задействащото устройство се освобождава предварително създаденото налягане от изтласкващ газ – азот, който изтласква гасителния агент и с помощта на струйник го насочва към огнището на пожара.

Опаковка и съхранение: Пожарогасителят се опакова единично и се съхранява в сухи и проветриви помещения, защитени от пряка слънчева светлина, при температура от +5º до +60ºС.

Техническо обслужване: Пожарогасителят е изправен, когато стрелката на манометъра се намира в зелената зона. След употреба се зарежда.

Периодично, но не по-рядко от 12 месеца, както и в случай на необходимост, трябва да се извърши техническо обслужване. Проверката, ремонтът и презареждането на пожарогасителя се извършва в специализирани сервизи или в завода производител, при стриктно спазване на изискванията СД ISO/TS 11602-2.