Пожарогасителни вещества

Солти ЕООД предлага висококачествени пожарогасителни вещества – различни типове пенообразуватели: синтетични (S), филмообразуващи водни (AFFF), филмообразуващи алкохолоустойчиви (AFFF AR) и пожарогасителни прахове клас АВС, клас ВС и клас D. Пожарогасителните вещества, предлагани от нашата фирма, са произведени от водещи европейски фирми и съответстват на необходимите за целта стандарти – пенообразувателите на БДС EN 1568, пожарогасителните прахове на БДС EN 615.