Автоматичен прахов пожарогасител ABC, 6 kg

Автоматичен прахов пожарогасител ABC, 12 kg

Автоматичен пожарогасител “Индустриална серия” 3, 6, 12 kg

Превключвател за налягане 1/8″ за автоматичен пожарогасител