Бутилки за CO2 и азот (N2)

Пожарогасители 

solti