Всички пожарогасители трябва да бъдат разположени на минимум 3 см от пода, за да се предпази бутилката от корозия. За целта се ползват различни поставки, стойки, шкафове или закачалки. Мястото на пожарогасителя трябва да бъде обозначено със стикер, поставен на нивото на очите за лесна видимост. Фирма Солти ЕООД постоянно обогатява асортимента си от подобни артикули. За най-актуални цени и оферти моля направете запитване.

Поставка за пожарогасители тип котлон

Стойка тип кошница

Единична стойка за пожарогасител

Стойка за два пожарогаситела

Стойка за пожарогасители АBS

Стойка за три пожарогасителя

Количка за два СО2 – 5 kg пожарогасителя

Стойка с ленти за прахов пожарогасите 6 кг

Стойка за пожарогасител за товарни автомобили с две шини

Стикер за пожарогасител