Снегообразувател за пожарогасител СО2 – 2kg

Снегообразувател за пожарогасител СО2 – 5kg

Манометри за пожарогасители

Вентили за пожарогасители с СО2 

Вентили за прахови пожарогасители

Цилиндри за пожарогасители

Маркучи със струйник

Сифонни тръби

Лента за закрепване на маркуча

Пластмасови пломби

Закачалки за пожарогасители