Снегообразувател за пожарогасител СО2 – 2kg

Снегообразувател за пожарогасител СО2 – 5kg

Манометри за пожарогасители

solti

Вентили за пожарогасители с СО2 

solti

Вентили за прахови пожарогасители

solti

Цилиндри за пожарогасители

solti

Маркучи със струйник

solti

Сифонни тръби

solti

Лента за закрепване на маркуча

solti

Пластмасови пломби

solti

Закачалки за пожарогасители