Пожарогасители клас D

Пожарогасители клас D

Описание: Пожарогасителите се намират постоянно под налягане, което се контролира чрез манометър, монтиран на вентила (возимият пожарогасител 150 kg е с патрон).

Предназначение: За гасене на пожари в начален стадии от клас D (пожари на метали) – леки метали: алуминий, магнезий и др.; алкални метали: натрий, калий; металосъдържащи съединения; металоорганични съединения.

Приложение: За оборудване на сгради (производствени, складови и др.).

Изтласкващ газ: Азот (N).

Модел

Обща маса на пожаро-гасителя

(kg) ± 2%

Температурен диапазон Номинално заредено количество (kg)  Гасителен агент Размери

височина/D

(mm)

6 D

9,7 -30°C / +60°C 6 ± 2% Прах D 7,8/160

12 D

18

-30°C / +60°C

12 ± 2%

Прах D

13,7/180

50 D

80

-30°C / +60°C

50 ± 2%

Прах D

62/315

150 D 230 -30°C / +60°C 150 ± 2% Прах D

170/400

0040