Солти ЕООД извършва внос и търговия на всички необходими компоненти за изграждане на пожарогасителни системи, пожароизвестителни системи и системи за гласово оповестяване.

Извършваме също така проектиране, изграждане, сервиз и абонаментна поддръжка на пожарогасителни системи, пожароизвестителни системи и системи за гласово оповестяване.