solti

Пожарен хидрант, надземен, нечупещ се, Ø 80. Комплект с пета

solti

Пожарен хидрант, надземен, чупещ се

solti

Резервен болт за чупещ се хидрант

solti

Водовземателна стойка с един или два извода, щорцове 52 mm и 75 mm

solti

Водовземателна стойка с два извода, щорцове 52 и 75 mm

solti

Водовземателна стойка с един извод

solti

Хидрант-чешма за измиване на автомобили

solti

Хидрант-чешма за измиване на автомобили

solti

Хидрант-чешма за измиване на автомобили

solti

Хидрант с манометър

solti

Пожарен хидрант, подземен, Ø 70/80

solti

Ключ за подземен хидрант. Повдига капака на подземния хидрант и го обслужва. 

solti

Фланшов адаптор

solti

Гърне за подземен пожарен хидрант

solti

Гърне с шиш за спирателен кран

solti

Гърне с шиш за спирателен кран

solti

Шиш за гърне

solti

Шибърен спирателен кран с гумиран клин, Ø80 mm с шиш и гърне

solti

Пета за подземен хидрант

solti

Бътерфлай вентил за вода, автоматичен

solti

Ключ за хидрант и щорц

solti

Универсален ключ за хидрант и щорц

solti

Универсален ключ за хидрант и щорц