Пожарен хидрант, надземен, нечупещ се, Ø 80. Комплект с пета

Пожарен хидрант, надземен, чупещ се

Резервен болт за чупещ се хидрант

Водовземателна стойка с един или два извода, щорцове 52 mm и 75 mm

Водовземателна стойка с два извода, щорцове 52 и 75 mm

Водовземателна стойка с един извод

Хидрант-чешма за измиване на автомобили

Хидрант-чешма за измиване на автомобили

Хидрант-чешма за измиване на автомобили

Хидрант с манометър

Пожарен хидрант, подземен, Ø 70/80

Ключ за подземен хидрант. Повдига капака на подземния хидрант и го обслужва. 

Фланшов адаптор

Гърне за подземен пожарен хидрант

Гърне с шиш за спирателен кран

Гърне с шиш за спирателен кран

Шиш за гърне

Шибърен спирателен кран с гумиран клин, Ø80 mm с шиш и гърне

Пета за подземен хидрант

Бътерфлай вентил за вода, автоматичен

Ключ за хидрант и щорц

Универсален ключ за хидрант и щорц

Универсален ключ за хидрант и щорц