Опреснителен курс “Поддържане и обслужване на пожарогасителни и пожароизвестителни системи, системи за гласово уведомяване, системи за управление на дим и топлина и пожарни кранове”

solti

Курс за обучениеза актуализиране на знания и умения за осъществяване на дейността “Поддържане и обслужване на пожарогасителни системи, пожароизвестителни системи, системи за гласово уведомяване, системи за управление на дим и топлина и пожарни кранове” по чл. 6, т. 2 на Наредба№ 8121 з – 1100 от 9 септември 2015 г.:

  • Начална дата на обучението: 08.03.2022г. ( вторник ), 09:00 часа
  • Дата на изпитите: 11.03.2022 г. ( петък )
  • Цена: Таксата за обучение на един курсист е 520 лв. без ДДС, а таксата за явяване на изпит, определена от АМВР, е 30 лв. без ДДС.
  • Изисква се пълно плащане на двете такси при записване на курсист.
  • Обучението и изпитите се провеждат в сградата на Център за професионално обучение към “Солти” ЕООД на адрес: гр. София, бул. „Владимир Вазов“ № 21.

Необходими документи, които трябва да бъдат представени на място в учебния център в деня на започване на обучението:

1. Копие на диплома за завършено средно или висше образование;

2. 1 бр. снимка в паспортен формат, на хартиен носител;

3. Оригинал на медицинско свидетелство, че курсистът е клинично здрав;

4. Копие на удостоверение за завършен курс за начално обучение по “Поддържане и обслужване на пожарогасителни системи, пожароизвестителни системи, системи за гласово уведомяване, системи за управление на дим и топлина и пожарни кранове” по чл. 6, т. 2 наНаредба№ 8121 з – 1100 от9 септември 2015 г.:

5. Копие на един от следните сертификати:

  • сертификат за ваксинация срещу COVID – 19;
  •  сертификат за преболедуване на COVID – 19, доказано с PSR тест или с бърз антигенен тест;
  • сертификат за отрицателен резултат от проведено изследване с PSR тест или с бърз антигенен тест;
  • сертификат за наличие на антитела.

Фирма „Солти” ЕООД си запазва правото да промени датата на стартиране на курса до набиране на минимален брой курсисти или при промяна в условията за провеждане на обучения съгласно противоепидемиологичните изисквания на Националният Оперативен Щаб, РЗИ и МЗ.