Дихател с огнепреградител

Описание: 
Предназначен е да защити съдовете които съдържат нефтови продукти от пожар. Огнепреградителят е предназначен за монтиране
върху дихателните тръби (отдушници) на резервоари за нефтопродукти. 

Габаритни размери:
– дължина – min. 470 mm.
– ширина – 118 mm

Присъединителни размери:
– G 1 1/2”, 2″
– Ширина на хлабината – max 0,6 mm.
– Дължина на хлабината – 40 mm.
– Пробно хидравлично налягане – 0,035 МРа
– Маса – 7,7 kg.

solti

Свързани продукти