„Солти“ ЕООД предлага на вниманието на своите клиенти НОВИ висококачествени продукти за пожарогасене.

Продуктите са произведени съгласно изискванията на европейските стандарти, оценени са и са с удостоверено съответствие по НАРЕДБА № 8121з-906 от 30.07.2015 г.

 1. Противопожарно одеяло модел „Paltrex“ – произведено в Италия.

Одеялата са изработени от фибростъкло и са импрегнирани с патентована PALTREX ® огнезащитна смес. Предлагат се два типа: противопожарни одеяла с приблизителна маса 200 g/m2 и противопожарни одеяла с приблизителна маса 600 g/m2, подходящи и при заваряване. С обшити ръбове, сгънати и опаковани в платнени чанти.

 1. Пенообразувател „EXPANDOL“ – произведен във Франция.

Тип: синтетичен. Съответства на EN 1568-1, -2, -3.

Концентрация: от 1% до 3% върху въглеводородни течни горива

Температурен диапазон при използване и съхранение: от -15°C до +60°C

Относителна маса при 20°C: 1,03 kg/l

 1. Пенообразувател „TRIDOLC6 S3– произведен във Франция.

Тип: AFFF. Съответства на EN 1568-1, -3.

Концентрация: 3% върху въглеводородни течни горива

Температурен диапазон при използване и съхранение: от -2,6°C до +60°C

Относителна маса при 20°C: 1,02 kg/l

 1. Пенообразувател „S.F.P.M. 3/3“ – произведен във Франция.

Тип: AFFF AR. Съответства на EN 1568-1, -3, -4.

Концентрация: 3% върху въглеводородни течни горива и полярни течности

Температурен диапазон при използване и съхранение: от -11°C до +60°C

Относителна маса при 20°C: 1,04 kg/l

 1. Пожарогасителен прах АВС „PRO – TWENTY“ – произведен в Италия.

Клас пожари: ABC. Съответства на EN 615.

Температурен диапазон при използване и съхранение: от -60°C до +60°C

Относителна плътност: 0,86 ±0,07 g/ml

Съвместимост с пяна:  съвместим

Гасителна ефективност: 43А и 233В с 6 kg пожарогасител

 1. Пожарогасителен прах ВС „BI-EX“ – произведен в Италия.

Клас пожари: BC. Съответства на EN 615.

Температурен диапазон при използване и съхранение: от -60°C до +60°C

Относителна плътност: 1,11 ±0,07 g/ml

Съвместимост с пяна:  съвместим

Гасителна ефективност: 233В с 6 kg пожарогасител

 1. Пожарогасител носим с въглероден диоксид, 5 kg, марка „Солти“ – производител – „Солти“ ЕООД.
 • Работно налягане при 20º С: 174 bar;
 • Температурен интервал: -30º до 60ºС;
 • Пожарогасителна ефективност: 55B.
 1. Пожарогасител носим с въглероден диоксид, 2 kg, марка „Солти“ – производител – „Солти“ ЕООД.
 • Работно налягане при 20º С: 174 bar;
 • Температурен интервал: -40º до 60ºС;
 • Пожарогасителна ефективност: 21B.
 1. Пожарогасител носим воден, 9 l, марка „Солти“ – производител – „Солти“ ЕООД.
 • Работно налягане при 20º С: 14 bar;
 • Температурен интервал: 5º до 60ºС;
 • Изтласкващ газ: азот;
 • Пожарогасителна ефективност: 13А.
 1. Пожарогасител носим, с прах АВС, 6 kg, марка „Солти“ – производител – „Солти“ ЕООД.
 • Работно налягане при 20º С: 14 bar;
 • Температурен интервал: – 30º до 60ºС;
 • Изтласкващ газ: азот;
 • Пожарогасителна ефективност: 21A 113В С.
 1. Противопожарно одеяло тежък тип, марка „Солти“ – производител – „Солти“ ЕООД.

Противопожарните одеяла са за многократна употреба.

Изработени са от специално обработени, високо-температурни тъкани стъклени влакна.

Цвят: сив /жълт /черен.

Размери: 1,5 m х 1,5 m (2,25 m2) ±2%.

 1. Пожарогасител носим, с прах АВС, 6 kg, модел М6 ЕХРО – произведен в Италия.
 • Работно налягане при 20º С: 15 bar;
 • Температурен интервал: – 30º до 60ºС;
 • Изтласкващ газ: обезвлажнен въздух;
 • Пожарогасителна ефективност: 34A 233В С.
 1. Пожарогасител носим, с прах АВС, 12 kg, модел 21125-3 – произведен в Италия.
 • Работно налягане при 20º С: 15 bar;
 • Температурен интервал: – 30º до 60ºС;
 • Изтласкващ газ: обезвлажнен въздух;
 • Пожарогасителна ефективност: 55A 233В С.
 1. Пожарогасител возим, с прах АВС, 25 kg, модел PIEMONTE 18201 – произведен в Италия.
 • Работно налягане при 20º С: 15 bar;
 • Температурен интервал: – 30º до 60ºС;
 • Изтласкващ газ: обезвлажнен въздух;
 • Пожарогасителна ефективност: A IVВ С.
 1. Пожарогасител возим, с прах АВС, 50 kg, модел PIEMONTE 18214 – произведен в Италия.
 • Работно налягане при 20º С: 15 bar;
 • Температурен интервал: – 30º до 60ºС;
 • Изтласкващ газ: обезвлажнен въздух;
 • Пожарогасителна ефективност: A IVВ С.
 1. Пожарогасител возим, с CO2, 30 kg, модел Lazio 18282 – произведен в Италия.
 • Работно налягане при 20º С: 60 bar;
 • Максимално допустимо налягане: 178 bar;
 • Температурен интервал: – 30º до 60ºС;
 • Пожарогасителна ефективност: 233В.
 1. Пожарогасител носим, с прах АВС, 1 kg, модел PS1-X ABC/PS1-XN ABC- произведен в Италия.
 • Работно налягане при 20º С: 9 bar;
 • Температурен интервал: – 30º до 60ºС;
 • Изтласкващ газ: азот;
 • Пожарогасителна ефективност: 5A 34В С.
 1. Пожарогасител носим, с прах АВС, 2 kg, тип PS2-Y ABC/PS2-YN ABC – произведен в Италия.
 • Работно налягане при 20º С: 9 bar;
 • Температурен интервал: – 30º до 60ºС;
 • Изтласкващ газ: азот;
 • Пожарогасителна ефективност: 13A 89В С.
 1. Пожарогасител носим, с прах АВС, 6 kg, тип PS6-HJ ABC – произведен в Италия.
 • Работно налягане при 20º С: 13 bar;
 • Температурен интервал: – 30º до 60ºС;
 • Изтласкващ газ: азот;
 • Пожарогасителна ефективност: 34A 183В С.
 1. Пожарогасител носим, на водна основа с пяна, 9 l, тип FS9-J – произведен в Италия.
 • Работно налягане при 20º С: 11 bar;
 • Температурен интервал: 0º до 60ºС;
 • Изтласкващ газ: азот;
 • Пожарогасителна ефективност: 34A 233В.
 1. Пожарогасител носим, на водна основа с пяна, 6 l, тип FS6-JF – произведен в Италия.
 • Работно налягане при 20º С: 11 bar;
 • Температурен интервал: 0º до 60ºС;
 • Изтласкващ газ: азот;
 • Пожарогасителна ефективност: 27A 233В 75F.
 1. Пожарогасител носим, на водна основа с пяна, 6 l, тип FG6-JF – произведен в Италия.
 • Температурен интервал: 0º до 60ºС;
 • Изтласкващ газ: въглероден диоксид;
 • Пожарогасителна ефективност: 27A 233В 75F.
 1. Пожарогасител носим, на водна основа с пяна, 2 l, тип FS2-P – произведен в Италия.
 • Работно налягане при 20º С: 11 bar;
 • Температурен интервал: 0º до 60ºС;
 • Изтласкващ газ: азот;
 • Пожарогасителна ефективност: 8A 70В 25F.
 1. Пожарогасител носим, с CO2, 2 kg, тип CS2-AB – произведен в Италия.
 • Температурен интервал: – 30º до 60ºС;
 • Пожарогасителна ефективност: 34В.
 1. Пожарогасител носим, с CO2, 5 kg, тип CS5-AB – произведен в Италия.
 • Температурен интервал: – 30º до 60ºС;
 • Пожарогасителна ефективност: 89В.
 1. Пожарогасител носим, с прах АВС, 1 kg, тип PD1E-E – произведен в Китай.
 • Работно налягане при 20º С: 14 bar;
 • Температурен интервал: – 30º до 60ºС;
 • Изтласкващ газ: азот;
 • Пожарогасителна ефективност: 8A 55В С.
 1. Пожарогасител носим, с прах АВС, 2 kg, тип PD2E-E – произведен в Китай.
 • Работно налягане при 20º С: 14 bar;
 • Температурен интервал: – 30º до 60ºС;
 • Изтласкващ газ: азот;
 • Пожарогасителна ефективност: 13A 89В С.
 1. Пожарогасител носим, с прах АВС, 6 kg, тип PD6E-E – произведен в Китай.
 • Работно налягане при 20º С: 14 bar;
 • Температурен интервал: – 30º до 60ºС;
 • Изтласкващ газ: азот;
 • Пожарогасителна ефективност: 27A 183В С.
 1. Пожарогасител носим, с прах АВС, 12 kg, тип GPD12E – произведен в Китай.
 • Температурен интервал: – 30º до 60ºС;
 • Изтласкващ газ: 225 g CO2;
 • Пожарогасителна ефективност: 55A 233В С.
 1. Пожарогасител носим, с прах АВС, 12 kg, тип PD12E – произведен в Китай.
 • Работно налягане при 20º С: 14 bar;
 • Температурен интервал: – 30º до 60ºС;
 • Изтласкващ газ: азот;
 • Пожарогасителна ефективност: 55A 233В С.
 1. Пожарогасител носим на водна основа, 9 ℓ, тип WT9-L – произведен в Китай.
 • Работно налягане при 20º С: 14 bar;
 • Температурен интервал: – 30º до 60ºС;
 • Изтласкващ газ: азот;
 • Пожарогасителна ефективност: 21A.
 1. Пожарогасител носим на водна основа с пяна, 9 ℓ, тип FM9-H – произведен в Китай.
 • Работно налягане при 20º С: 14 bar;
 • Температурен интервал: 5º до 60ºС;
 • Изтласкващ газ: азот;
 • Пожарогасителна ефективност: 34A 233B.
 1. Пожарогасител носим с въглероден диоксид, 2 kg, тип СО2С – произведен в Китай.
 • Работно налягане при 60º С: 216 bar;
 • Температурен интервал: -30º до 60ºС;
 • Пожарогасителна ефективност: 34B C.
 1. Пожарогасител носим с въглероден диоксид, 5 kg, тип СО5С – произведен в Китай.
 • Работно налягане при 60º С: 216 bar;
 • Температурен интервал: -30º до 60ºС;
 • Пожарогасителна ефективност: 89B C.
 1. Пожарогасител возим, с прах АВС, 25 kg, тип PD25E – произведен в Китай.
 • Работно налягане при 20º С: 15 bar;
 • Температурен интервал: – 30º до 60ºС;
 • Изтласкващ газ: азот;
 • Пожарогасителна ефективност: A IIВ С.
 1. Пожарогасител возим, с прах АВС, 50 kg, тип PD50E – произведен в Китай.
 • Работно налягане при 20º С: 15 bar;
 • Температурен интервал: – 30º до 60ºС;
 • Изтласкващ газ: азот;
 • Пожарогасителна ефективност: A IIIВ С.
 1. Пожарогасител носим на водна основа, 9 ℓ, тип W9 – произведен в Китай.
 • Работно налягане при 20º С: 12 bar;
 • Температурен интервал: 0º до 60ºС;
 • Изтласкващ газ: азот;
 • Пожарогасителна ефективност: 13A.
 1. Пожарогасител носим, с прах АВС, 6 kg, тип PG6H – произведен в Китай.
 • Работно налягане при 20º С: 14 bar;
 • Температурен интервал: – 30º до 60ºС;
 • Изтласкващ газ: азот;
 • Пожарогасителна ефективност: 43A 233В С.
 1. Пожарогасител носим, с прах АВС, 1 kg, тип MFZL1– произведен в Китай.
 • Работно налягане при 20º С: 14 bar;
 • Температурен интервал: – 30º до 60ºС;
 • Изтласкващ газ: азот;
 • Пожарогасителна ефективност: 8A 21В С.
 1. Пожарогасител носим, с прах АВС, 2 kg, тип MFZL2– произведен в Китай.
 • Работно налягане при 20º С: 14 bar;
 • Температурен интервал: – 20º до 60ºС;
 • Изтласкващ газ: азот;
 • Пожарогасителна ефективност: 13A 34В С.
 1. Пожарогасител носим, с прах АВС, 6 kg, тип MFZL6– произведен в Китай.
 • Работно налягане при 20º С: 14 bar;
 • Температурен интервал: – 20º до 60ºС;
 • Изтласкващ газ: азот;
 • Пожарогасителна ефективност: 27A 144В С.