Пожарният монитор е продукт, характеризиращ се с разнообразие по отношение на начините, по които може да се маневрира. По отношение на управлението им, се делят на четири основни групи: ръчни монитори, маслено-хидравлични монитори, електрически задвижвани монитори и самоосцилиращи монитори. Пожарният монитор винаги се състои от две основни части: едната позволява хоризонтално въртене, другата вертикално. Размерът на мониторите, заедно с работното налягане, пряко влияят върху капацитета и обхвата им.

Пожарните монитори обикновено се монтират на превозни средства, кораби, на нефтени резервоари и др. и могат да бъдат оборудвани с разклонителни тръби и дюзи.

Преносим лафетен струйник (монитор) 

Маслено-хидравличен монитор с дистанционно управление

Монитор с ръчно управление

Пеносмесители

Маркучи за пяна