Пожарозащитна маска CE 1437 / EN 403:2004 

Описание:
Време на защитно действие – 30 мин.
Гарантиран срок на годност – 6 години в оригиналната опаковка

Режим на работа:
При температура на околната среда от 0 до +60 °С за защита от токсични продукти на горене:
Циановодород (HCN) 400 ppm (>30min) (>60min) (>30min)
Въглероден окис (CO) 2 500 ppm (>30min) (>60min) (>30min)
Акролейн (ACROLEIN) 100 ppm (>30min) (>60min) (>30min)
Хлороводород (HCL) 1 000 ppm (>30min) (>60min) (>30min)
Ефективност на предпазване от вредни частици: 95%
 
solti