Дихателен апарат с бутилка

solti

Панорамна маска

Пожарозащитната мaска XHZLC 30

Пожарозащитна маска 
CE 1437 / EN 403:2004

solti

Граждански противогаз – ПГ-1

solti

Полумаска-дихателна със сменяеми филтри, 1 гнездо

solti

Филтри за маски

solti

Полумаска със сменяеми филтри, 2 гнезда

solti

Маски-противопрахови, хигиенни, обикновенни

solti

Маски-противопрахови, хигиенни, с клапан