Курс “Поддържане и обслужване на пожарогасителни системи, пожароизвестителни системи, системи за гласово уведомяване, системи за управление на дим и топлина и пожарни кранове” по чл. 6, т. 1 на  Наредба  № 8121 з – 1100 от  9 септември 2015 г.:

solti

Курс за обучение  за придобиване на знания и умения за осъществяване на дейността “Поддържане и обслужване на пожарогасителни системи, пожароизвестителни системи, системи за гласово уведомяване, системи за управление на дим и топлина и пожарни кранове” по чл. 6, т. 1 на  Наредба  № 8121 з – 1100 от  9 септември 2015 г.:

Начална дата на обучението: 04.02.2022  г. ( петък ), 09:00 часа;
Дата на изпитите: 14.02.2022 г. ( понеделник );
Цена: Таксата за обучение на един курсист е 990 лв. без ДДС, а таксата за явяване на изпит, определена от АМВР, е 30 лв. без ДДС.
Изисква се пълно плащане на двете такси при записване на курсист.

Обучението и изпитите се провеждат в сградата на Център за професионално обучение към СОТ 161 на адрес: гр. София, ул. „5004“ № 2. 

Необходими документи, които трябва да бъдат представени на място в учебния център в деня на започване на обучението:
Kопие на диплома за завършено средно или висше образование;
1 бр. снимка в паспортен формат, на хартиен носител;
Oригинал на медицинско свидетелство, че курсистът е клинично здрав;

Kопие на един от следните сертификати:
сертификат за ваксинация срещу COVID – 19;  
сертификат за преболедуване на COVID – 19,  доказано с PSR тест или с бърз антигенен тест;
сертификат за отрицателен резултат от проведено изследване с PSR тест или с бърз антигенен тест;
сертификат за наличие на антитела.

Фирма „Солти” ЕООД си запазва правото да промени датата на стартиране на курса до набиране на минимален брой курсисти или при промяна в условията за провеждане на обучения съгласно противоепидемиологичните изисквания на Националният Оперативен Щаб, РЗИ и МЗ.