Сух КСК с предварително действие

Пожарогасене и пожароизвестяване | Контролно-сигнални клапани

Клапан с предварително действие е специално разработен за сгради или помещения където случайното активиране на системата е от решаващо значение. Например халета за хартия, антиквариати и други обекти съдържащи ценни предмети или документи реагиращи на вода или пяна. Системата се задейства предварително от пожароизвестяване. Това гарантира по-висока защита срещу всякакви щети, причинени от случайни активации.

solti

Свързани продукти