Солти” ЕООД извършва проучване, проектиране, изграждане и обслужване на:

 

пожарогасителни инсталации;

пожароизвестителни системи, както и отделните елементи на пожароизвестяването;

видеонаблюдение и контрол на достъпа.