Фирмен Профил

„Солти” ЕООД- пожарно и сервизно оборудване, е създадена през 1991 г. и повече от 25 години е лидер на пазара на стоките и услугите, осигуряващи надеждна пожарозащита. Специализирана е в проектиране, изграждане и сервиз на пожарогасителни системи с: „НОВЕК”, FM 200; CO2 и други инертни газове; проектиране, изграждане и сервиз на пожароизвестителни системи; производство на касети, табла и шкафове за външно и вътрешно противопожарно оборудване, стойки и колички за пожарогасители; извършване на техническо обслужване на пожарогасители и на вътрешни пожарни кранове; практическо обучение на персонала за работа с преносими противопожарни средства на посочени от възложителя места; представяне на различни способи за овладяване на възникнали пожари; проиграване на планове за евакуация с персонала; осигуряване на дежурство в обектите по време на мероприятия.

„Солти” ЕООД е вносител на противопожарни технически средства: всички видове пожарогасители; пожарни шлангове, кранове, струйници и щорцови съединители; всички необходими компоненти за изграждане на пожарогасителни и пожароизвестителни системи; метални и стъклени, еднокрили и двукрили пожароустойчиви врати (60/90/120 минути); евакуационно осветление; продукти за пасивна пожарна защита; димни люкове и пожарни завеси; лични предпазни средства; всички видове указателни табели и знаци; комплекти за оборудване на МПС; оборудване за нафтови стопанства.  Продуктите са с гарантиран произход и качество.

За бързото и качествено обслужване на своите клиенти „СОЛТИ“ разполага с фирмени магазини, обширна складова база и собствен лекотоварен транспорт. Цените са конкурентни, за редовните клиенти и за по-големите количества са предвидени отстъпки.

В работата с партньорите и клиентите си „СОЛТИ“ акцентира на точност, отговорност при доставките, постоянен контакт и коректност.

Към „СОЛТИ” е изграден и функционира Център за професионално обучение.