Защитни средства и екипировки

„Солти“ ЕООД предлага широка гама защитни средства и екипировка – топлозащитни облекла и материали, лични предпазни средства, екипировка и оборудване за пожарникари, диелектрични облекла и материали, както и комплекти за леки автомобили, тестери и указатели.