Диелектрични ръкавици

Диелектричните ръкавици се използват:

  • При U до 1000 V – като основно електрозащитно средство, чиято електрическа изолация издържа продължително работно напрежение на електрическата уредба и при самостоятелно използване осигурява необходимата защита при допиране до части, намиращи се под напрежение.
  • При U над 1000 V – като допълнително електрозащитно средство, използвано в допълнение на основните защитни средства, както и защита от допирно и крачно напрежение. Допълнителните електрозащитни средства не могат да осигурят защита срещу поражения от електрически ток и задължително се използват съвместно с основни електрозащитни средства: изолиращи оперативни щанги, изолиращи щанги за преносими заземители, изолиращи клещи, електроизмервателни клещи, указатели за напрежение, указатели за сфазиране, изолиращи стълби, изолиращи площадки, монтьорски инструменти с изолиращи ръкохватки.
solti

Свързани продукти