Диелектрични боти 20 kV

Защитни средства и екипировки | Диелектрични облекла и материали

Предназначение:
Диелектричните боти са предназначени за работа в закрити електрически уредби, а при сухо време и в открити електрически уредби:

  • В разпределителни уредби (РУ), разпределителни табла, разпределителни съоръжения в клетки и шкафове
  • В комплектни разпределителни уредби (КРУ)
  • За оперативно-ремонтния персонал на генератори, електродвигатели, преобразуватели

Технически характеристики: 
Изработени от висококачествен каучук. Електроизолационни свойства при работа при напрежение под и над 1000 V при темперартура -30° до +50°.

Размери: 
4 размера (обуват се върху обувките)

 

solti

Свързани продукти