solti

Пожарогасене

Пожарите са опасно явление, което може да доведе до големи имуществени щети, загуба на човешки живот и дълготрайни последици за обществото. Затова е от съществено значение да се има ефективна система за пожарогасене. Фирма Солти ЕООД изгражда и поддържа на абонаментна база различни видове пожарогасителни системи.

Спринклерни пожарогасителни сиситеми с вода

Тези системи са изключително ефективни в борбата с пожарите, тъй като вода е един от най-добрите пожарогасители. Водните системи могат да бъдат изградени от водопроводна мрежа, резервоар за вода или от самостоятелна помпена станция. Това е един от най-разпространените и достъпни видове пожарогасителни системи. Единственият недостатък на водните системи е, че те не са подходящи за борба с пожари, където има електричество или горива, но са особено подходящи за потушаване на пожари от клас А (твърди горивни вещества, тлеещи пожари и др.). Обикновено се използват в промишлени, търговски, административни и складови помещения, офиси, подземни гаражи и други подобни места.

Спринклерните системи са надеждно и икономично решение за защита както на хора, така и на имущество в затворени помещения. Те реагират веднага още в първоначалния етап на възникване на пожара, което дава възможност на хората да напуснат рисковата зона. Спринклерите потушават пожара чрез отнемане на топлинната енергия на горивния процес и предизвикване на бърз охлаждащ ефект в горящата зона. Задействат се само спринклерните глави непосредствено над огнището на пожара и няма опасност от случайно задействане – спринклерите сработват само при реален пожар.

В зависимост от пожарния риск и условията на мястото на приложение, спринклерните пожарогасителни системи могат да бъдат разделени на два вида – автоматични или заливни (дренчерни). Автоматичните системи използват спринклерни глави с вграден термочувствителен елемент, който реагира при достигане на определена температура в помещението.

Спринклерните глави се отварят автоматично и пускат вода, която охлажда горящата зона и потушава пожара. Всяка спринклерна глава се активира независимо от другите, когато проектната температура е достигната. Системата също изпраща аларма за да уведоми, че е в процес на работа.

Заливните системи се задействат обикновено ръчно или по сигнал от пожароизвестителна централа и се използват като водна завеса за ограничаване на разпространението на пожар в съседни помещения или рискови зони с различен пожарен риск. Водата излиза от спринклерните глави на високо налягане, създавайки зони на водна завеса, които предотвратяват разпространението на огъня и генерират голямо количество пара, който служи за охлаждане на горящата зона. Тези системи предоставят бързо и ефективно решение за контролиране на пожара и ограничаване на щетите в помещения с висок пожарен риск.

Газови пожарогасителни системи

Газовите пожарогасителни системи се използват там, където традиционните пожарогасителни системи с вода не могат да се справят ефективно или когато не е препоръчително използването на вода, поради опасност от щети. Газовата пожарогасителна система работи чрез използване на газообразен агент за гасене на пожара, като намалява съдържанието на кислорода или извлича топлината от горящата зона. За разлика от спринклерните системи, газовите пожарогасителни системи са специално създадени за гасене, а не само за потискане на пожара.

Газовите пожарогасителни системи са изключително ефективни и “най-чистите” от всички видове пожарогасителни системи. Пожарогасителните газове не влияят върху конвенционалните електрически системи като сървъри и други. Използват се различни пожарогасителни газове, в зависимост от конкретните нужди на обекта. Специфичните свойства на газовете определят тяхната област на приложение, като те са подходящи за множество области, включително:

  • ИТ системи и компютърни зали
  • Архивни помещения и сейфове за документи
  • Центрове за спешни повиквания, навигационни и контролни кули, предавателни станции за мобилни телефони, центрове за интернет услуги, телевизионни, радио и контролни стаи, микровълнови подстанции
  • Художествени галерии, библиотеки, стаи за филмови проектори и музеи
  • Медицински сектор, включително системи за образна диагностика, операционни зали и мобилни станции
  • Промишлени съоръжения като лаборатории, контролни зали, офшорни сондажни платформи и роботизирано оборудване
  • Аварийни електрогенератори, отделения за батерии, отделения за ниско напрежение, отделения за кабели и др.
  • Симулатори на полети, кораби и военни превозни средства.

Така газовите пожарогасителни системи представляват универсално решение за пожарна безопасност за множество различни типове обекти. Газовите системи ползват различни видове газове. Често използвани са CO2, Novec 1230, FM 200.

Системи за гасене с водна мъгла 

Системи за гасене с водна мъгла предлагат висока ефективност и спестяване на вода. Тази иновативна технология използва гасителния ефект на много малки капчици вода, наречени водна мъгла. Под високо налягане, водата се компресира и изпуска чрез специални дюзи. Тази комбинация от оптимален размер на капките и дисперсията им под високо налягане осигурява дълбоко проникване и бързо охлаждане на огъня, както и по-бърз достъп на пожарникарите в зоната на гасене.

Ефектът на гасене включва охлаждане, абсорбция на топлина и инертизация чрез локално изместване на кислорода. Системите с водна мъгла имат предимството пред спринклерните системи, тъй като изискват по-малко вода за гасене и нанасят по-малко щети. Това ги прави особено подходящи за приложения в хотели, офиси, кораби, архиви и болници. Тази технология представлява интересна алтернатива на конвенционалните спринклерни системи.

Системите с водна мъгла, благодарение на ниските изисквания за вода, позволяват използването на значително по-тънки тръбопроводи в сравнение със спринклерните системи. Това отваря възможности за монтаж на места, където преди това би било невъзможно да се инсталират дебели стоманени тръби. Тази възможност е от особено значение за запазването на стари колекции или исторически сгради.

Системите за гасене с водна мъгла намират широко приложение в различни области, включително хотели и болници, архиви, складове, газови турбини и генератори в електроцентрали, стендове за изпитване на двигатели в автомобилната индустрия, вятърни турбини, производствени машини, двигателни отделения и пътнически машини на кораби, кабелни канали, тунелни системи, приложения в нефт и газ индустрията, автоматични системи за паркиране, морски и офшорни системи.

Системи за гасене с пяна

Пожарогасителният ефект на пяната произтича от нейната топлоустойчивост и способността й да образува здраво покритие върху запалимите материали. Това създава охлаждащ, разделящ и потискащ ефект, в зависимост от типа на пяната. Покритието, образувано от пяната, изолира пламъците от достъпа на кислород и също така ограничава развитието на токсични димни газове. Това прекъсва химичната реакция на горене и угася пламъка.
 
Технологията на пожарогасителната пяна, която се използва в системите за гасене, е изключително сложна и не може да се опише само с няколко думи. За всяко приложение или пожарно натоварване се избира специфично решение за системите с пяна. Пожарогасителната пяна е съставена от комбинация от вода, пенообразувател и въздух. Съотношението на тези трите съставки се приспособява според конкретното приложение.
 
Пяната може да бъде използвана в различни области, основно там, където обикновената вода не е ефективен пожарогасител или използването на газови пожарогасителни системи или системи с водна мъгла не е подходящо. Най-широката област на приложение на пяната е в случаите със запалими и силно запалими течности. Пяната е особено полезна, когато има висок риск от повторно запалване и горещият материал трябва да бъде изолиран от достъпа на кислород за продължителен период от време. Важно е да се отбележи, че при гасене на горещи масла или мазнини с вода може да възникне опасност от експлозия
 
Системите за гасене с пяна имат широк спектър от приложения включително химическата индустрия, рафинерии, електроцентрали, инсталации за изгаряне на отпадъци, логистични халета с висок процент пластмаса, зали за поддръжка на самолети, площадки за кацане на хеликоптери, офшорни платформи и кораби, складове за гуми, силози за въглища, тръбопроводни помпени станции, резервоари за минерално масло включително контейнерите за събиране и транспортни станции за минерални масла, както и много други подобни обекти.
 

Пожарогасителни системи в обществени кухни

Обществените кухни представляват един от най-големите рискове за пожари. Ресторантите са пълни с професионално оборудване, работещо на висока температура, което често влиза в контакт с готварски масла и мазнини, като всички те представляват значителна опасност от пожар. Защитата на вашия персонал и оборудване  е от първостепенно значение. Пожарогасителите не са най-добрият вариант защото са тромави и не са благоприятни за средата на готвене, а водата само влошава пожарите от мазнини. Ето защо системата за пожарогасене във вашия ресторант е най-доброто решение. Прочетете повече за тези системи тук