Автоматичен прахов пожарогасител ABC, 6 kg

Описание:
Всеки пожарогасител е зареден и е постоянно под налягане. Състои се от стоманен корпус, гасителен агент, изтласкващ газ, задействащо устройство, вентил с предпазен клапан, спринклер, манометър, етикет, предпазно устройство, предпазен елемент. Предназначен за монтаж на таван.

Заредено количество гасителен прах:
6 kg 

Изтласкващ газ:
азот

Температурен диапазон:
-30 до +60°C

Работно налягане (при 20̊С):
14 bar

Вентил:
Спринклер M 30X1.5, на 68 °C

Обща маса:
≈ 10 kg

Размери – височина (H) / диаметър (D):
360 mm / 240 mm

Категория пожари /гасителна ефективност:
ABC

Страна производител:
Италия

Съответствие с:
БДС EN 3 и PED 2014/68/EU.

solti

Предназначение:
За гасене на пожари в начален стадии на горими твърди материали, горими течности, горими газове и ел. съоръжения под напрежение до 1000V.

Приложение:
За оборудване на сгради (жилищни, обществени, търговски, производствени, селскостопански и др.) съоръжения, инсталации, транспортни средства и др.

Принцип на действие на пожарогасителя:
При повишаване на температурата на 68°, ампулата на спринклера се чупи и освобождава предварително създаденото налягане от изтласкващ газ – азот, който изтласква гасителният агент.

Опаковка и съхранение:
Пожарогасителят се опакова единично и се съхранява в сухи и проветриви помещения, защитени от пряка слънчева светлина, при температура от  – 30º до +60ºС.

Техническо обслужване:
Пожарогасителят е изправен, когато стрелката на манометъра се намира в зелената зона. След употреба се зарежда. Периодично, но не по-рядко от 12 месеца, както и в случай на необходимост, трябва да се извърши техническо обслужване. Проверката, ремонтът и презареждането на пожарогасителя се извършва в специализирани сервизи или в завода производител, при стриктно спазване на изискванията СД ISO/TS 11602-2. Фирма Солти ЕООД разполага със сертифициран сервиз и може да извършва всички сервизни дейности по пожарогасителя в съответствие с действащото законодателство на Република България. 

solti

Свързани продукти