Спринклери и дренчери

Спринклери и дренчери

 

Сприклери 

Спринклерите биват: висящи, стоящи, насочващи, сухи, мокри. Състоят се от тяло, ампула и разпръскваща глава. Служат за автоматично гасене на пожари с вода или пяна. Ампулите биват за 68°С, 79°С, 93°С, 141°С, 182°С, 260°С.

sprinklersprinkleri

 

Дренчери (отворени спринклери)

Състоят се от тяло и разпръскваща част. Биват на 1/2”, 3/4”, 1”.
Предлагат се също прозоръчни и пенни дренчери с решетъчна розетка.

 

Спринклери ESFR

Високо надеждните спринклери (ESFR – Ранен Натиск – Бърз Отговор) са предназначени за разнообразни пожарни предизвикателства. Спринклерът е проектиран да реагира бързо на нарастващи пожари и да освободи огромно количество вода за гасене, вместо да контролира само огъня.
Спринклерът Модел Н използва стъклена ампула 2.5 mm за температурни нива 68°С, 93°С или 141°С.
Спринклерът има номинален К фактор 200 (метр. система) и освобождава 397 l/min вода при налягане 50 psi (3.4 bar).

Разпръскващата част и рамката осигуряват широка, много симетрична, полусферична структура, с потенциал да потиска огъня между спринклерите във високи складови пространства, като същевременно запазва силата си в сърцевината на струята за проникване и гасене на пожари, възникнали директно под спринклера в ниски складови помещения.

 sprinkler_ESFR_ sprinkler_ESFR_2