Системи за автоматично гасене

Системи за автоматично гасене

„Солти“ ЕООД доставя и изгражда автоматични самостоятелни системи за гасене на малки затворени пространства.

 

Системи Файърдетек

Автоматични самостоятелни пожарогасителни системи.
Вентили за ниско и високо налягане.
Директен вентил за високо налягане (DHP).
Индиректен вентил за високо налягане (IHP).
Индиректен вентил за ниско налягане (ILP).
Директен вентил за ниско налягане с двойна глава (DLP2).

Предимства
• Линейно разпределение на детекцията
• Бързо време за реагиране
• 24-часова готовност за ползване
• Без външен източник на ел. енергия
• Гъвкаво полагане на тръбичката ФайърДеТек
• Може да се слага на недостъпни места
• Минимални щети за околната среда
• Минимална поддръжка

Възможни приложения:
• Медицинско/лабораторно оборудване
• Транспортни стоки
• Тестово/производствено оборудване
• Перални, хладилни и миялни машини
• Улични автомати
• Генераторни помещения
• Помещения със запалими течности
• Складове
• Тежки машини
• Димни шкафове
• Превключватели
• Кабелопроводи
• Екранни шкафове
• Автоматизирани машини
• Ескалатори
• Трансмитери
• МПС
• Яхти

Firedetec Firedetec_31