Контролно-сигнални клапани (КСК)

Контролно-сигнални клапани (КСК)

 

Предназначение: Служат за задействане и управление на автоматични спринклерни инсталации. КСК гасят и сигнализират за пожар.
Описание: Корпус, тръбна разводка, воден звънец и
манометри.
Видове:
– сухи: вода – въздух;
– мокри: вода – вода.
Размери: Ø 80, Ø 100, Ø 150.

KSK кск вода