Фирмен Профил

Солти ЕООД е създадена през 1991 г. и е лидер на пазара на стоките и услугите, осигуряващи надеждна пожарозащита. Специализирана е в:

 • внос и търговия на пожарна техника и оборудване: всички видове пожарогасители – носими и возими; пожарни шлангове; пожарогасителни прахове и пенообразуватели; пожарни кранове, струйници, разклонители, щорцови съединители и променители; пожарни касети, табла и аптечки; пожарни хидранти и водовземателни стойки; стълби; пожарни одеяла; противопожарно оборудване за пяна; противопожарно оборудване за прах; лафетни струйници (монитори); всички необходими компоненти за изграждане на пожарогасителни и пожароизвестителни системи; евакуационно осветление; продукти за пасивна пожарна защита; димни люкове и пожарни завеси; пожарозащитни средства, облекло и екипировки за пожарникари; лични предпазни средства; всички видове указателни табели и знаци; комплекти за оборудване на МПС; оборудване за сервиз на пожарогасители и нафтови стопанства; аварийна маркировка и сигнализация; вентили за индустриални газове; вентилатори за отдимяване.
 • внос, доставка и монтаж на метални и стъклени, еднокрили и двукрили пожарни врати, притежаващи становища за допустимост с EI до 120 min; аксесоари;
 • техническо обслужване и сервиз на пожарогасители;
 • техническо обслужване и сервиз на вътрешни пожарни кранове;
 • проектиране, изграждане, сервиз и абонаментна поддръжка на пожарогасителни системи с: „NOVEC 1230®”, HFC 125, FM 200; CO2 и други инертни газове;
 • проектиране, изграждане, сервиз и абонаментна поддръжка на пожароизвестителни системи и системи за гласово оповестяване;
 • производство на пожарни касети, табла и шкафове за външно и вътрешно противопожарно оборудване;
 • изготвяне на заповеди и документи по осигуряване на пожарна безопасност при експлоатация на обектите, съгласно Наредба № 8121з-647;
 • практическо обучение по пожарна безопасност на персонала за работа с преносими противопожарни средства на посочени от възложителя места; представяне на различни способи за овладяване на възникнали пожарни огнища;
 • проиграване на планове за евакуация с персонала;
 • осигуряване на дежурство в обектите по време на мероприятия.

Солти ЕООД гарантира, че техническото обслужване на пожарогасителните, вътрешните пожарни кранове, пожароизвестителни и пожарогасителни системи се извършва в пълно съответствие с изискванията на нормативната уредба в страната.

Доставяното от фирмата противопожарно оборудване отговаря на всички европейски норми и притежава всички необходими документи и сертификати, изисквани от българското законодателство, за използването им на територията на Република България.

Към Солти ЕООД е изграден и функционира Център за професионално обучение, където се провежда обучение по пожарна безопасност.

За бързото и качествено обслужване на своите клиенти Солти ЕООД разполага с фирмени магазини, обширна складова база и собствен товарен транспорт. Цените са конкурентни, за редовните клиенти и за по-големите количества са предвидени отстъпки.